Điều gì đã xảy ra với con đười ươi lớn lên cùng con người và tin rằng mình cũng là con người?

07/10/2022 - Lượt xem: 803

Mặc dù con người là sinh vật thông minh cấp cao duy nhất trên trái đất, nhưng thực tế có một số loài động vật đã dần biết sử dụng các công cụ dưới sự hướng dẫn của con người.

Thậm chí, loài đười ươi linh trưởng dưới sự hướng dẫn của con người còn bắt chước hành vi sống của con người. Do đó, nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu về đời sống của đười ươi.

Và có một nhà khoa học như vậy ở nước ngoài, để có thể nghiên cứu sự tiến hóa của con người đã nuôi con đười ươi sơ sinh cùng với đứa con mới sinh, với hy vọng thấy rằng dưới tác động của xã hội loài người, đười ươi có thể tiến hóa thành người. 

Tất nhiên, lớn lên với trẻ sơ sinh, đười ươi cũng không làm hại trẻ sơ sinh. Thậm chí sau đó, đười ươi còn bắt đầu học các kỹ năng ăn uống của con người và nhiều hành vi đóng mở cửa hàng ngày. Có thể nói nó cũng có nhiều điểm tương đồng với con người. 

Vì từ nhỏ đã lớn lên trong xã hội loài người nên con đười ươi nhỏ này cũng có ý thức yếu ớt thuộc nhóm đười ươi. Thậm chí sau đó, khi trở về với tự nhiên, vì không thể hòa nhập vào đàn đười ươi khiến cơ thể đười ươi ốm yếu và cuối cùng bị chết. Kết quả thật đáng buồn! Nhưng điều này cũng chứng tỏ rằng vẫn còn một khoảng cách lớn giữa đười ươi và con người. Con người là sinh vật thông minh cấp cao duy nhất trên trái đất. Những thói quen sống và tư duy hành vi sẽ không dễ học như vậy.

Nguồn: VNR