Khọc học bước đầu nghiên cứu về thế giới tâm linh, chiều không gian của các vị Thần

15/08/2022 - Lượt xem: 995

Các thực thể siêu nhiên chúng ta thậm chí chưa thể hiểu được tồn tại trong các chiều không gian khác nhưng ý thức của chúng ta có thể kết nối với chúng. Đây là tuyên bố của nhà thiên văn học và toán học GS Bernard Carr từ Đại học Queen Mary (Anh).

(Ảnh: Internet)

Giáo sư toán học và thiên văn học Bernard Carr tin rằng có không thể tính đếm các chiều không gian có liên kết với ý thức của chúng ta.

Sinh thời, Albert Einstein tiên đoán vũ trụ có đến 4 chiều không gian. Nhiều nhà vật lý tin rằng có thể có đến 11 chiều không gian, tuy rằng hiện chúng ta mới chỉ tiếp cận được 3 chiều.

Tuy nhiên, GS Carr tin rằng có thêm một chiều không gian nữa, và chiều không gian này có tương tác với ý thức của chúng ta. Liên quan đến những chiều không gian ông hình dung được, ông cho biết chúng có một cấu trúc phân tầng – và không gian của chúng ta nằm dưới đáy cấu trúc đó.

Ý thức chúng ta có thể tương tác với các chiều không gian khác. (Ảnh: Internet)

Các nhà khoa học vẫn chưa rõ ý thức thực ra là gì, và tồn tại dưới dạng thức vật chất nào. (Ảnh: Internet)

GS Carr. (Ảnh: Internet)

Trong bản tóm tắt nội dung hội nghị, GS Carr viết:

“Mô hình này giải quyết các vấn đề triết học nổi tiếng xoay quanh mối liên hệ giữa vật chất và tinh thần, làm sáng tỏ bản chất của thời gian, và cung cấp một cái khung mang tính bản thể luận nhằm diễn giải các hiện tượng như hồn ma, trải nghiệm ngoài cơ thể [out-of-body experiences], trải nghiệm cận tử [near-death-experiences], và giấc mơ”.

Trong một buổi nói chuyện tại hội nghị Euro-PA, GS Carr giải thích rằng về cơ bản, nếu nó được nghĩ đến, thì nó tồn tại.

Có thể có hơn 11 chiều không gian trong vũ trụ. (Ảnh: Internet)

Ông nói: “Một đặc điểm quan trọng là nó phải bao hàm nhân tố ý thức, vì cái này làm nền tảng cho tất cả trải nghiệm tâm linh. Điều này đã đặt nó vào một vị thế đối lập với (số đông) những nhà vật lý tuyên bố bằng chúng ta đang tiến gần đến một "Lý thuyết cho mọi thứ (Theory Of Everything)", bởi một lý thuyết như vậy không đả động gì đến nhân tố ý thức.

GS Carr tin rằng ý thức chúng ta tương tác với các chiều không gian khác. (Ảnh: Internet)

“Một đặc điểm khác của mô thức mới là nó phải bao hàm một vài dạng thức của cấu trúc thực tế tại chiều không gian cao hơn. Vì thực thể phi vật lý duy nhất trong vũ trụ mà chúng ta biết được là các thực thể thuộc về tinh thần, và bởi sự tồn tại của hiện tượng siêu nhiên cho thấy các thực thể tinh thần phải tồn tại trong một chiều không gian nào đó. Điều này có ý nghĩa to lớn cho các ngành vật lý học, tâm lý học, cận tâm lý học và triết học”, GS Carr cho hay.

Nguồn: DKN