Danh tướng Đặng Vũ xem tướng cho 13 người con, tất cả đều ứng nghiệm

27/04/2023 - Lượt xem: 1,403

Danh tướng nhà Đông Hán Đặng Vũ xem tướng cho 13 người con trai, về sau tất cả đều ứng nghiệm, phải chăng mỗi người đều đã có vận mệnh của riêng mình…

Danh tướng thời Đông Hán - Đặng Vũ (2 - 58)

Danh tướng thời Đông Hán – Đặng Vũ, tự là Trọng Hoa (2 – 58), là người có công lớn phò tá Hán Quang Đế kiến lập triều Đông Hán. 

Năm Vĩnh Bình thứ 3 đời Đông Hán (năm 60), ở lầu Nam Quan Vân Đài, Hán Minh Đế cho người vẽ chân dung 28 danh tướng, gọi là “Vân Đài Nhị Thập Bát Tướng”. Sách Hậu Hán Thư của Phạm Diệp đã viết truyện về 28 danh tướng này, họ là những tướng lĩnh không phải tông thất hoàng tộc, cũng không phải ngoại thích, nhưng đã lập được chiến công nổi bật, phò tá Hán Quang Vũ Đế dựng lập nhà Đông Hán. Trong số đó, Thái phó Cao Mật hầu Đặng Vũ là người đứng đầu trong 28 danh tướng này.

Đặng Vũ là người tận trung tận hiếu, có nhiều kỳ mưu, có tài dùng binh, chém tướng lĩnh phá trừ đội quân của địch, có thể nói là thiên hạ vô địch thủ, uy danh lừng lẫy khiến quân thù khiếp sợ. “Hậu Hán Thư – Đặng Khấu liệt truyện” có ghi chép rằng: “Hán Quang Đế nói: Tướng quân Đặng Vũ cùng ông bàn tính mưu kế trong lều trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm”.

Năm Kiến Vũ thứ 13, thiên hạ đã được bình định, các công thần đều được gia phong lãnh địa. Đặng Vũ được phong là Cao Mật hầu, thực ấp có 4 huyện là Cao Mật, Xương An, Di An và Thuần Vu.

Đặng Vũ không chỉ là danh tướng phò tá Hán Quang Đế giành được thiên hạ, theo ghi chép trong sách “Thủy Kính Thần Tướng” của Hữu Kế Đạo Nhân đời nhà Thanh, thì bản lĩnh nhìn khí sắc, xem tướng mạo của ông không kém Đường Cử và Hứa Phụ (Đường Cử là người nước Lương thời Chiến Quốc, nổi tiếng giỏi tướng thuật;

Hứa Phụ là nữ thầy tướng những năm đầu thời Đông Hán, bà tinh thông tướng thuật, đã xem tướng cho rất nhiều vương công quý tộc, vô cùng linh nghiệm. Bà đã tiên tri Lưu Bang xưng đế, sau này quả nhiên trở thành hiện thực, vì vậy được Hán Cao Tổ phong làm Minh Thư Hầu). 

Đặng Vũ “xem khí” cho các con như thế nào?

Sau khi phò tá Hán Quang Võ Đế bình định thiên hạ, Đặng Vũ thường có tâm nguyện tránh xa danh tiếng và quyền lực. Ông dồn tâm sức vào chỉnh đốn gia phong, nuôi dạy con cháu. Đặng Vũ có 13 người con trai, và ông muốn để mỗi người đều nắm vững được một môn kỹ nghệ. Ông quan sát trí lực của các con, đánh giá phẩm hạnh, sau đó lựa chọn từng môn kỹ nghệ cho mỗi người: hoặc là đọc sách, hoặc là làm nông, hoặc là theo nghề buôn bán… ai nấy đều có sở trường riêng. Ngoài ra, ông còn dạy bảo, nhắc nhở các con tu tâm dưỡng tính. 

Dưới đây là một vài ví dụ:

Đặng Vũ thấy 3 người con Đặng Chấn, Đặng Tập, Đặng Trân có tướng mạo tôn nghiêm đoan chính và khí lực to lớn, thể hiện sự cung cẩn bình hòa, trầm tĩnh ổn định, quang minh lỗi lạc, có thể trở thành người đại tài, thế là ông đích thân dạy bảo các con học thư pháp và lễ nhạc.

Người con thứ 4 là Đặng Ngu, tuy vẻ ngoài tuấn tú, dung mạo đẹp đẽ, ăn nói khéo léo, rất được lòng mọi người nhưng lại là người phù phiếm, chỉ cần có chút tài năng là muốn phô trương, có một chút kỹ nghệ liền muốn khoe khoang. Đặng Vũ bèn kiên nhẫn dạy con thay đổi thói xấu, làm trong sạch bản thân, không phù phiếm, không giả tạo, thật lòng thật dạ mới có thể giữ được lộc thọ lâu dài.

Con trai thứ 6 là Đặng Huấn có khí độ hiên ngang, trí tuệ, tri thức phong phú, giống như nội tâm có chứa dòng suối mát, hơn nữa lại là người biết khiêm tốn tiếp thu ý kiến, khoan dung mọi người, phù hợp chuẩn tắc của các bậc cổ thánh tiên hiền thời xưa. Ông cho rằng, Đặng Huấn nhất định sẽ trở thành bề tôi hiền lương có thể giúp vua trị lý thiên hạ.

Người con trai út là Đặng Hồng, khoảng cách giữa lông mày và mắt khá rộng, vốn là tướng đại quý. Tuy nhiên, lòng cậu lại thích trù tính sách lược, nụ cười hiển lộ khí chất đàn bà, thuộc về loại người thân phận hiển hách nhưng bên trong có tâm kế, có chút gian trá, nếu kết giao bạn bè với người ta thì còn được, nhưng nếu làm quan, e rằng sẽ làm hại bản thân.

Ông còn có một người con trai khác luôn thích làm tổn hại người khác, làm xằng làm bậy. Ông đã giúp con thay đổi, bỏ đi những thói xấu, dạy cậu ta theo nghề buôn bán. Người con này nói: “Con là con cháu của công hầu, sao có thể làm nghề hèn mọn của bọn thương nhân được?”. Đặng Vũ nói: “Tuy nói kẻ sĩ đọc sách là cao quý, theo nghề mua bán là thấp kém, nhưng người có phẩm đức thì dẫu ở nơi thấp kém cũng hiển lộ ra chỗ cao quý”.

Đặng Vũ “xem khí” cho các con sau này có ứng nghiệm không?

Năm Vĩnh Bình thứ nhất đời Hán Minh Đế (năm 58), Đặng Vũ qua đời ở tuổi 57. Hán Minh Đế lấy đất phong của Đặng Vũ chia làm 3 nước chư hầu: phong người con cả Đặng Chấn làm Cao Mật hầu, Đặng Tập làm Xương An hầu, Đặng Trân làm Di An hầu.

Lời Đặng Vũ nói 3 người con này có thể trở thành bậc đại tài đã ứng nghiệm. 

Người con thứ 4 là Đặng Ngu được phong quan, nhưng chưa kịp đi nhậm chức thì qua đời. Đặng Vũ năm xưa thấy người con này phù phiếm, không thể giữ lộc thọ lâu dài, cũng đã ứng nghiệm.

Người con thứ 6 là Đặng Huấn vào thời đầu khi Minh Đế đăng cơ, đã được bổ nhiệm làm Lang trung. Đặng Huấn thích thi ân cho người, lễ hiền đãi sĩ, các chí sĩ đại phu đại đa số đều quy về làm môn hạ của ông. Những năm Vĩnh Bình (năm 58 – 75), triều đình khơi thông sông Hô Đà, sông Thạc Cữu, kế hoạch là đào sông Tào làm con đường giao thông giữa 2 vùng Đô Lự và Dương Trường Thương để vận chuyển lương thực. Kết quả là khi thi công, các quan lại và người dân ở Thái Nguyên khổ vì lao dịch, nhiều năm sau vẫn không hoàn thành được công trình. Tuyến đường sông Tào trải qua 389 nơi cửa núi chật hẹp hiểm yếu, khi thi công số người bị rơi xuống nước chết đuối nhiều không đếm xuể.

Năm Kiến Sơ thứ 3 đời Hán Chương Đế, triều đình bổ nhiệm Đặng Huấn giám sát công trình này. Sau khi khảo sát tính toán, Đặng Huấn biết việc này khó thành, bèn đem tình hình tâu lên hoàng đế. Hán Chương Đế nghe theo lời kiến nghị của ông, ra lệnh cho dừng công trình lại, chuyển sang dùng xe lừa vận chuyển, mỗi năm đã tiết kiệm chi phí hàng ức vạn tiền, bảo toàn và cứu sống hàng ngàn người dân phục dịch. 

Khi triều đình Đông Hán chinh phạt người Khương, Đặng Huấn đảm chức Hộ Khương Hiệu úy, ông đã dùng ân tín và ân đức của mình để hóa giải cuộc phân tranh giữa người Hán và người Khương.

Sau này con cháu của ông có đến mấy người được làm phò mã, con gái Đặng Tuy vào cung trở thành Hòa Hi hoàng hậu của Hán Hòa Đế, được làm quốc mẫu.

Mùa đông năm Vĩnh Nguyên thứ 4, Đặng Huấn qua đời vì bệnh khi đang tại nhiệm ở tuổi 53. Quan lại bách tính và người Khương, người Hồ đều kính mến ông, hàng ngàn người khóc thương. 

Năm Nguyên Hưng thứ nhất, vì Đặng Huấn là cha của hoàng hậu nên Hòa Đế đã sai quan Yết giả (chức quan) đến trước mộ Đặng Huấn truy phong cho ông thụy hiệu là Bình Thọ Kính hầu. Hoàng hậu đích thân khóc tế, văn võ bá quan tập trung đông đảo. Đặng Huấn quả đúng là bề tôi hiền lương trị lý thiên hạ, từ sớm đã được người cha là Đặng Vũ tiên đoán chuẩn xác.

Con trai út của Đặng Vũ là Đặng Hồng thích mưu lược. Những năm Vĩnh Bình, ông được phong làm tiểu hầu, từng được vào triều bàn thảo việc biên phòng quân sự. Hoàng đế cho rằng ông rất có năng lực, nên bổ nhiệm ông làm Trưởng sử Tướng binh, dẫn 5 tiểu đoàn đóng quân giữ Nhạn Môn. Thời Hán Chương Đế, Đặng Hồng được bổ nhiệm làm Độ Liêu tướng quân. Những năm Vĩnh Nguyên, Đặng Hồng cùng đại tướng quân Bảo Hiến cùng xuất quân đánh Hung Nô, có công, được ban thưởng và bổ nhiệm làm Xa kỵ tướng quân. Tuy nhiên, khi ông xuất quân truy kích quân phản loạn Hồ Phùng hầu thì do phạm tội trì trệ không tiến nên bị tống giam vào ngục. Năm xưa, Đặng Vũ có nói, nếu Đặng Hồng làm quan thì e rằng bản thân sẽ bị tổn hại, quả thực là ứng nghiệm. Sau này Đặng Hồng bị chết trong tù.

Có thể thấy Đặng Vũ xem khí biết người, đánh giá khí độ, quan sát tài trí, nhận định phẩm hạnh của người, giống như phân biệt được đâu là vàng ngọc, đâu là sỏi đá vậy. 

Xem tướng có thể nhìn ra vận mệnh tương lai của một người, cũng chính là nói đời người đều đã được an bài vận mệnh, những bậc thầy xem tướng như Đường Cử, Hứa Phụ và Đặng Vũ đều đã chứng thực điều này.

Nguồn: DKN