Ảnh : Vẻ đẹp nữ sinh Đồng Khánh ở Huế năm 1942-(P2)

15/02/2021 - Lượt xem: 1,768

Trường Đồng Khánh là ngôi trường của các thiếu nữ con nhà quyền quý ở Huế thời thuộc địa. Nữ sinh Đồng Khánh nổi tiếng về sự quý phái và thanh lịch.

Một số hình ảnh khác về nữ sinh Đồng Khánh trong loạt ảnh chụp ở Huế năm 1942.

Nguồn: TCP