Hình ảnh các quan lại việt nam xưa p3

06/01/2021 - Lượt xem: 1,166

Mời quý đọc giả xem lại những hình ảnh về quan lại xưa qua những bức ảnh cũ p3

Quan văn

quan văn trước điện Cần Chánh - Huế

quan trong triều đình Huế

 quan võ triều Nguyễn

quanTôn Thất Hân và Bộ lại Nguyễn Hữu Bài

 quan Thượng thư Cao Xuân Dục

phái đoàn nhà Nguyễn sang thăm Pháp

 các quan ở Huế

 quan Đại thần Trương Như Cương

Nguồn: TH