Hình ảnh Quan lại Việt Nam xưa P1

05/01/2021 - Lượt xem: 1,203

Mời quý đọc giả xem lại những hình ảnh về quan lại xưa qua những bức ảnh củ

Tổng đốc Bắc nNnh Đặng Trần Vỹ 

 Quan Nguyễn Hữu Độ 

Quan Phan Đình Hòe

  QuanTuần phủ Hải Dương

 Tướng Nguyễn Huỳnh Đức nhà Nguyễn

Các quan Tổng đốc 

 Quan Thượng thư Bộ 

 Lê Quý Đôn

Quan Trịnh Đình Kiên 


Nguồn: TH