Hình ảnh Quan lại Việt Nam xưa P2

05/01/2021 - Lượt xem: 1,402

Mời quý đọc giả xem lại những hình ảnh về quan lại xưa qua những bức ảnh củ p2 

 Quan và người hầu cắp tráp 

 Micae Hồ Ðình Hy  trong Triều Nguyễn

 Nguyễn Thiện Thuật

Nguyễn Tri Phương

Quan và người phụ tá

Hai viên quan ở Huế

Quan Thượng thư Bộ học Cao Xuân Dục 

Tổng đốc Ngô Đình Khả

Trần Đình Bá  

Lào Cai

Nguồn: TH