Vật kỷ niệm thời chinh chiến

12/01/2021 - Lượt xem: 1,241

 Những kỉ vật xưa kỹ thường gợi cho người sống ở thời đó những kí ức khó quên. Kí ức về cuộc sống sinh hoạt , kí ức về cuộc chiến, kí ức về con người về cảnh vật. 

Chúng ta cùng xem lại một số kỉ vật thời chiến.

Bột gạo lức Bích Chi

Tổng phát hành - hay Tổng đại lý

 Bột gạo lứt Bích Chi

Mìn định hướng

Máy đánh chữ

Nguồn: Anhxua